Sun Group đầu tư tại thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam

Tập đoàn Sun Group đầu tư tại thành phố Tam Kỳ. Nghiên cứu xây dựng khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến quảng trường biển Tam Thanh. Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3213/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy … Đọc tiếp