Minh Minh Group Tuyển dụng Trưởng phòng và Phó phòng Marketing

Nhằm bổ sung nhân sự theo Kế hoạch tuyển dụng Quý IV 2022, Minh Minh Group tuyển dụng vị trí Trưởng phòng và Phó phòng Marketing làm việc tại trụ sở Đà Nẵng. Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing Mô tả công việc Tham mưu giúp Ban lãnh đạo trong công việc thực hiện … Đọc tiếp