Minh Minh Group – Đối tác chiến lược lớn nhất của Tập đoàn Sun Group Tuyển dụng Chuyên viên Hành Chính – Chuyên viên Nhân Sự

Nhằm bổ sung nhân sự theo Kế hoạch tuyển dụng Quý III, Quý IV 2022, Minh Minh Group tuyển dụng 2 vị trí Chuyên viên Nhân sự – Chuyên viên Hành Chính làm việc tại trụ sở Đà Nẵng. Công ty Cổ Phần Tập đoàn Minh Minh Group tuyển dụng  I. CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ … Đọc tiếp