Minh Minh Group – Đối tác chiến lược lớn nhất của Tập đoàn Sun Group Tuyển dụng Chuyên viên Hành Chính – Chuyên viên Nhân Sự

Nhằm bổ sung nhân sự theo Kế hoạch tuyển dụng Quý III, Quý IV 2022, Minh Minh Group tuyển dụng 2 vị trí Chuyên viên Nhân sự – Chuyên viên Hành Chính làm việc tại trụ sở Đà Nẵng. Công ty Cổ Phần Tập đoàn Minh Minh Group tuyển dụng  I. CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ … Đọc tiếp

Minh Minh Group – Đối tác chiến lược lớn nhất của Tập đoàn Sun Group – Tuyển dụng Chuyên viên Digital Marketing

MINH MINH GROUP – ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC LỚN NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP – VỚI GẦN 12 NĂM ĐỒNG HÀNH & THẤU HIỂU SỨ MỆNH “LÀM ĐẸP NHỮNG VÙNG ĐẤT” CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP Để sẵn sàng cho các dự án sắp bùng nổ mở bán của Tập đoàn Sun Group, Minh … Đọc tiếp

Minh Minh Group tăng cường “trải thảm đón nhân tài” sẵn sàng “chiến” tại các siêu dự án đang và sắp bùng nổ mở bán của Tập đoàn Sun Group

MINH MINH GROUP – ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC LỚN NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP – VỚI GẦN 12 NĂM ĐỒNG HÀNH & THẤU HIỂU SỨ MỆNH “LÀM ĐẸP NHỮNG VÙNG ĐẤT” CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP Để sẵn sàng cho các dự án sắp bùng nổ mở bán của Tập đoàn Sun Group, Minh … Đọc tiếp

Minh Minh Group – Đối tác chiến lược lớn nhất của Tập đoàn Sun Group – Tuyển dụng Trưởng phòng Quản Lý Đại Lý Kinh doanh Bất Động Sản

MINH MINH GROUP – ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC LỚN NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP – VỚI GẦN 12 NĂM ĐỒNG HÀNH & THẤU HIỂU SỨ MỆNH “LÀM ĐẸP NHỮNG VÙNG ĐẤT” CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP Để sẵn sàng cho các dự án đang bùng nổ mở bán của Tập đoàn Sun Group, Minh … Đọc tiếp

Minh Minh Group – Đối tác chiến lược lớn nhất của Tập đoàn Sun Group – Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

MINH MINH GROUP – ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC LỚN NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP – VỚI GẦN 12 NĂM ĐỒNG HÀNH & THẤU HIỂU SỨ MỆNH “LÀM ĐẸP NHỮNG VÙNG ĐẤT” CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP Để sẵn sàng cho các dự án sắp bùng nổ mở bán của Tập đoàn Sun Group, Minh … Đọc tiếp